Seleccionar página

ARQUIVO

PELÍCULAS RESCATADAS

REFERENCIA XA01

ETIQUETAS: Camping, paseo, actividades familiares, Faro da Porta, Faro de Cíes, Illa de San Martiño, década de los 70.

REFERENCIA XA02

ETIQUETAS: Praia de Rodas, Pedrá dá Campá, embarcadoiro, monólito, lago, gaivotas, Camiño do Faro, acantilado, cortafuegos, actividades familiares, década dos 70.
REFERENCIA XP01
ETIQUETASPorto de Vigo, viaxe, Manolo Buciños escultor, actividades familiares, barca, praia de Rodas, monólito, gaivota, agosto 1969.
REFERENCIA XA04
ETIQUETASPorto de Vigo, viaxe, Islas Ficas, incendio forestal, Illa de San Martiño, cámping, acantilado, Peirao de Rodas, nenos, vistas Cíes desde Silleiro, década dos 70
REFERENCIA XP02
ETIQUETAS: Actividades familiares, cantís, Manolo Buciños escultor, Xavier Pousa pintor, agosto 1969.
REFERENCIA XA03
ETIQUETAS: Cámping, actividades familiares, Camiño do Faro, praia de Rodas, barco, Illa de San Martiño, década dos 70.
REFERENCIA XA05
ETIQUETASCámping, comida familiar, Restaurante Lago Azul, Faro dá Porta, Faro de Cíes, cortafuegos, actividades familiares, Alto do Príncipe, Illa de San Martiño, década dos 70. 
REFERENCIA XP03
ETIQUETASManolo Buciños escultor, Xavier Pousa pintor, praia de Rodas, aniversarios, agosto 1969.
REFERENCIA XP04
ETIQUETAS: Praia de Nosa Señora, Manolo Buciños escultor, Xavier Pousa pintor, Faro dá Porta, Faro de Cíes, Illa de San Martiño, acantilados, gaivotas, agosto 1969. 
REFERENCIA MD01
ETIQUETASPorto de Vigo, barco, Islas Ficas, viaxe, monólito, cámping, Praia de Rodas, restaurante, peirao de Rodas, década dos 70. 
REFERENCIA JM01
ETIQUETAS: Barco, nenos xogando, cámping libre, actividades familiares, década dos 70.
REFERENCIA JM03
ETIQUETAS: Barco, Illa de Ons, peirao, Illas Cíes, Illa de San Martiño, nenos xogando, actividades familiares, década dos 90.

FORMULARIO DE SOLICITUDE DE IMAXES

8 + 6 =

Proxecto subvencionado ao abeiro da orde pola que se regulan as subvencións públicas con cargo aos orzamentos xerais do Estado na zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia do exercicio orzamentario do ano 2023

POLÍTICA DE PRIVACIDADE